Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

Kiedy ja myślę o przyszłych cza­sach, o tych po ro­ku dwu­tysięcznym i da­lej, to nie po­doba mi się to, co widzę. Ja mam przy­jaciela. Bru­no ma na imię. On mówi tak: Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej. I ja widzę, że tak będzie w przyszłych cza­sach. Już te­raz tak zaczy­na być. Już się widzi te­go początki. Ludzi co­raz więcej, a człowieka co­raz mniej.
— Edward Stachura
Reposted fromintotheblack intotheblack

February 20 2017

Pewnego dnia nagle stajesz się jednym z mężczyzn bez kobiety. Ten dzień przychodzi nieoczekiwanie bez żadnego ostrzeżenia, bez żadnej wskazówki, bez przeczucia, złego znaku, nikt nawet nie zapukał ani znacząco nie chrząknął. Mijasz zakręt i orientujesz się, że już tam jesteś. Ale nie możesz się cofnąć. Gdy raz miniesz ten zakręt, to miejsce staje się twoim jedynym światem. I nazywany w nim jesteś jednym z ‘mężczyzn bez kobiety’. Bardzo chłodno i w liczbie mnogiej. (…) dla mężczyzn bez kobiety świat jest bezmiernym i bolesnym chaosem, ciemną stroną księżyca.

— Haruki Murakami- "Mężczyźni bez kobiet"
Reposted fromkatalama katalama

February 18 2017

Ty nie potrzebujesz wcale mnie. Potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię nieustannie głaskał słowami, kto otuli Cię puchową kołdrą i przykryje szklanym kloszem. A ja nie umiem nie ranić, ja wydrapuję oczy słowami, rozrywam duszę milczeniem i kocham, kocham tak mocno, że wszelkie szklane klosze przy mnie pękają.

- Charlotte Nieszyn Jasińska "Szepty Charlotte"

Reposted fromjesienzycia jesienzycia
To bardzo niedobrze, jeżeli kobieta przeżyje najgorsze, co może się jej zdarzyć, bo potem nie boi się już niczego. A to bardzo źle, gdy kobieta niczego się nie boi.
Reposted fromwithoutfun withoutfun

June 20 2015

4369 e134 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Co to jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głębi serca…
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata / ruda
Reposted fromkarosia karosia

May 30 2015

what this it? english sign language?

May 25 2015

Jesteś tak bardzo głodny miłości, że byś każde zło pod swój dach przyciągnął, gdyby się wystarczająco uśmiechało. Nie ważne ile krzywdy by wyrządziło, ważne, że przez chwile by po prostu obok Ciebie było.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromkarosia karosia

May 24 2015

9973 81de 500
Reposted fromdouble double
To cudowne gdy masz osobę która potrafi przegonić mrok ktory otaczał twoje poprzednie życie... rozbudza chęć do zycia i daje siłę by co rano wstać
Reposted fromGirlTiger GirlTiger
Decyzja oswojenia niesie ze sobą ryzyko łez.
— Antoine de Saint-Exupery "Mały Książę"
Reposted fromdeathproof1 deathproof1

May 22 2015

Nie możesz czasem więcej mieć niż tylko chcieć bardziej.
— Mioush&Onar
Reposted frommusset musset
Niewygodna prawda jest prawdą tylko kiedy się przyda
— true
Reposted frommusset musset
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
Lubię wszelkiego rodzaju uczucia ... bo tylko one nam zostają kiedy gasną światła, kiedy zmywamy makijaż, kiedy zostajemy sami. 
— ...
Reposted fromkingaaa kingaaa
Odrzuć próżny dźwięk słów i patrz
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromseverine severine
Ten, kto skacze do nieba, może upaść, to prawda. Ale może też poszybować w górę.
— "Requiem" Lauren Oliver
Reposted fromkasias3112 kasias3112

May 17 2015

Życie zaskakuje. Posiada różne wymiary. Różne drzwi i różne okna. Czasem jedno słowo może zmienić cały świat. Jedno "kocham", jedno "nienawidzę", jeden motyl i jedno "spierdalaj". Wszystko ma moc. Pytanie tylko - jak i kiedy?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl